dna_hulya_sevindir
bioenerji_hulya_sevindir

Deoksiribo nükleik asit yani DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA’nın en önemli görevi bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA; bir kalıp, şablon veya  reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçalarına gen denir. Bazı DNA dizilerinin yapısal işlevleri vardır (kromozomların şeklini belirlemek gibi), diğerleri ise bu genetik bilginin ne şekilde (hangi hücrelerde, hangi şartlarda) kullanılacağının düzenlenmesine yararlar.

Kimyasal olarak DNA, nükleotit olarak adlandırılan basit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşur. Bu polimerlerin omurgaları, ester bağları ile birbirine bağlanmış şeker ve fosfat gruplarından meydana gelir. Bu iki iplik birbirlerine ters yönde uzanırlar. Her bir şeker grubuna baz olarak adlandırılan dört tip molekülden biri bağlıdır. DNA’nın omurgası boyunca bu bazların oluşturduğu dizi, genetik bilgiyi kodlar. Protein sentezi sırasında bu bilgi, genetik kod aracılığıyla okununca proteinlerin amino asit dizisini belirler. Bu süreç sırasında DNA’daki bilgi, DNA’ya benzer yapıya sahip başka bir nükleik asit olan RNA’ya kopyalanır. Bu işleme transkripsiyon denir.

Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapıların içinde yer alır. Hücre bölünmesinden evvel kromozomlar eşlenir, bu sırada DNA ikileşmesi gerçekleşir. Ökaryot canlılar (yani Hayvan, bitki, mantar ve Protistalar) DNA’larını hücre çekirdeği içinde bulundururken prokaryot canlılarda (yani bakteri ve arkelerde) DNA, hücre sitoplazmasında yer alır. Kromozomlarda bulunan kromatin proteinleri (histonlar gibi) DNA’yı sıkıştırıp organize ederler. Bu sıkışık yapılar DNA ile diğer proteinler arasındaki etkileşimleri düzenleyerek DNA’nın hangi kısımlarının okunacağını kontrol eder.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/DNA

DNA’nın nesilden nesile aktardığı ve bilgiler sadece hastalıklar, fiziksel ve kişisel özellikler değil, ataların ve büyüklerimizin yaşadıkları, hissettikleri, korku ve endişelerinin yanı sıra kendi yaşadıklarımız da DNA’ya yüklenir. Hepimizin bir enerji katmanı var hem de birbirimizle enerjisel alış-verişlerimiz var. Bu evrensel ve çevresel enerjinin olumlu ve olumsuz etkileri de bulunur. Yaydığımız enerji frekansları bizlere aynı şekilde geri döner. Yaşanılan bütün olumsuzluklar bilinçaltımızda kodlanır.

Thetahealing bilinçaltındaki kodlarını, bize ait ve/veya olmayan düşünceleri, fiziksel-ruhsal ve zihinsel olarak şifalandırdığımız bir kişisel şifa tekniğidir ve yöntemidir. Thetahealing Basic DNA (Temel DNA)  bu yöntemin başlangıcıdır.

 

 • Thetahealing Tekniğini Öğrenme
 • Kas Testi
 • 4 İnanç Seviyesi
 • Koruyucu Melekler
 • Beden Okuma
 • Kişisel Şifa
 • İnanç Çalışmaları
 • His Çalışmaları
 • Koruyucu Melekler
 • Özgür İrade ve Yaratım
 • Negatif İnançların Değişimi
 • Ruh Parçacıkları
 • Sözcüklerin ve Düşüncelerin Gücü
 • Bakteri, Virüs, Mantar Temizliği
 • Çakralar ve Dengelemeler
 • Yaratım ve Gelecek Okuması
 • Ruh Eşi Yaratımı
 • Beden Okuması
 • DNA Aktivasyonu

Eğitimin Süresi: 3 gün

Katılım Şartı: Herkes katılabilir.

Eğitimin sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan “ThetaHealing® Indtitute Of Knowledge” sertifikası verilecektir.

Yakındaki Eğitimler

En Çok Kayıt Alanlar

Basic DNA Eğitimi

Adres

Yamanevler mah. Dr. Fazıl Küçük cad. Avrupa konutları. 3. Blok. Daire:2 Ümraniye – İstanbul

Telefon

0216 629 66 71
0533 930 32 88

E-Posta

hulya@hulyasevindir.com